2. Två vanliga problem

TVÅ VANLIGA PROBLEM - FÖRELÄSNING 2

Allt som är skrivet nedan är Gordon Neufelds ord och taget från en föreläsning (urskola.se).

Produktionsår: 2012
Längd: 58:07

Gordon Neufeld, utvecklingspsykolog och författare, berättar om två grundläggande former av uppmärksamhetsproblem. Neufeld förklarar vad de är, hur de yttrar sig och vad man kan göra för att underlätta dem. Arrangör: Himmelstrand mentor. Inspelat den 12 november 2012.


Skriftlig sammanfattning av föreläsning med Gordon Neufeld
Del 2 Två vanliga problem

Uppmärksamhetsproblem beror på omognad och problem som beror på en hierarki av uppmärksamhet.

Problem 1 - filtreringsdysfunktion

Den avskärmade filtren och mekanismerna kan vara skadade (orsak: genetiskt, skada som skett innan födsel m.m.) Dysfunktion - måste hämta uppmärksamheten - kommer inte automatiskt. Lättdistraherad (dessa barn har inget filter som kan filtrera bort oväsentligheter. Allt har samma värde). Känsligare än andra barn. (orkidébarn).

Åtgärd: minska stimulansen så återkommer koncentrationen.

Problem 2 - defensiv blindhet

Dessa barn ser ej sådant som får oss att må dåligt, det blir för känsligt att se eftersom det finns en stor risk att bli sårad. Skapar filter i sina känslor så barnen förlorar sin sårbarhet och sina känslor. Många av dessa barn kan inte säga "jag är rädd" och säger istället "jag bryr mig inte". Dessa barn har ingen ånger eller skam och går ofta rakt in i problemet. Ofta får dessa barn flytta klass eller skola och problemet kvarstår ändå. Många känner försvar mot sina känslor i skolan, men inte hemma (som det ska vara). Hemma kan de prata om sina känslor, det som smärtar eller kanske gråta ut. Problemet uppstår när försvaren fastnar vilket i sin tur ger stora följder. De allra känsligaste barnen har svårt att prata och kanske till och med är födda med problemen. De har ingen "hud" mellan dem och världen.

Att försvaren fastnar beror på:

- För mycket separation är en huvudorsak. (Närståendes död, avvisande eller förlust av någon som barnet knyter an till. De blir förblinda och försvaren träder in (de kan t.ex. inte sörja)

- För mycket skam

- Oälskade, oönskade, oinbjudna.

- Avvisad av den som vi knyter an till

- Förlorar kontakten att inte höra hemma.

- För mycket osäkerhet

Leder till en rad problem:

- Pratar varken hemma eller i skolan.

- Barnet avskärmas från det som smärtar och blir lättdistraherad och får spridd uppmärksamhet. Ju smärtsammare händelse, desto mer spridd är deras uppmärksamhet. De känner mindre och kan t.ex. inte känna kyla (känner inte att de inte har ordentligt med kläder på sig), hunger, trötthet eller kissnödiga (kissar i sängen). De har en dämpas sinnesapparat och minns inte smärtsamma händelser.

- Klarar smärtsamma miljöer bättre (p.g.a att de inte har kontakt med sina känslor). De som hänger mycket få Facebook måste försvara sig på detta sätt - annars klarar de sig inte. Generellt sätt har barn det bättre hos vuxna men när de blir avvisade av vuxna vänder ungdomar sig till andra ungdomar (Jämnårigorienterade). Facebook, sms, e-mail, m.m. förstärker avståndet.


Åtgärder

1 Fånga uppmärksamheten innan man går vidare. Anknytning har högsta prioritet för uppmärksamheten. Aktivera anknytningsinstinkter genom: ett leende, hälsar, ögonkontakt, nickar. Man bjuder in i någons närvaro. Utan detta har barnet inte uppmärksamheten på dig och du bör inte gå vidare förrän du har det. (På Facebook finns inte dessa ritualer vilket leder till elakhet, oförskämdhet och ouppmärksamhet). I klassrummet är detta superviktigt och får man med sig någon får man ofta med sig många. Om man inte har deras uppmärksamhet lyssnar de inte. (Gäller föräldrar och makar också). Om man inte kan fånga uppmärksamheten genom ögonen får man gå via öronen. T.ex. hörselskadade eller i vissa kulturer där det är ofint att se någon i ögonen som man inte har en anknytning till.

2 Mjuka upp försvaren mot en känsla av sårbarhet. Mjuka upp deras hjärtan och jobba runt problemet. Detta lindrar en defensiv blindhet.


Hur man kan jobba med dessa problem

Problem 1 - filtreringsdysfunktion

1. Reducera stimulansen (om känsliga barn). Undvik högljudda och alltför ljusa miljöer.

2. Minska oljud och skapa mönster. Studsbollar, upprepningar.

3. Bygg artificiella skyddslappar och ett slags brus. Vattenfall, flimrande bakgrunder, vågor, brus m.m. skiljer figur och bakgrund vilket ökar koncentrationen. (44 min in i programmet)

4. Använd struktur och ritualer: allt har sin tid och plats

5. Fånga in barn som inte kommer av sig självt: ögonkontakt, leende, nick, hälsning.

Problem 2 - defensiv blindhet

Nyckeln är att jobba runt problemet genom att:

1. Sänka förväntningarna. Man kan inte förvänta sig att detta barn ser problemet komma eller se något som får dem att må dåligt. De tittar bort om de får tillbaka ett prov som är ett misslyckande och distraherar sig själva. De håller sig inte i skinnet på rasterna utan ger sig rätt in i hetluften. Det måste vi kompensera för genom att sänka förväntningarna och vara deras ögon. Vi måste ta ansvaret.

2. Skapa strukturer och ritualer för att minska distraktionerna och få dem att vara uppmärksamma på rätt saker.

3. Gör det lättare för dessa barn att de misstagen. Gör det roligt och gör en lek av det. T.ex. kan man säga "vilka kan se misstagen som de gjorde"?

4. Visa vad som fungerar istället för vad som inte fungerar (de ser inte/är skyddade mot misstagen)

5. Använd anknytning för att fånga in uppmärksamhet (ibland fler gånger/lektion)