1. Så fungerar uppmärksamhet

SÅ FUNGERAR UPPMÄRKSAMHET - FÖRELÄSNING 1

Allt som är skrivet nedan är Gordon Neufelds ord och taget från en föreläsning (urskola.se).  

Produktionsår: 2012
Längd: 1:53:21

Gordon Neufeld, utvecklingspsykolog och författare, berättar om anatomin bakom uppmärksamhet. Han menar bland annat att uppmärksamhet handlar om mognad, och att många  idag får diagnosen ADD på grund av omognad. Arrangör: Himmelstrand mentor. Inspelat den 12 november 2012.


Skriftlig sammanfattning av föreläsning med Gordon Neufeld
Del 1 Så fungerar uppmärksamhet

Uppmärksamhet handlar b.la. om mognad

1. Uppmärksamhet kräver utveckling och mognad.
2. Fokus uppnås inte genom att pejla in utan många gånger handlar det om att sålla bort. Differentiera/separera/sålla. Många (speciellt barn) ser bara en sak åt gången. Ett synsätt/en vinkel/en del av sammanhanget. Den förstår inte metaforer eftersom det betyder att de måste se fler saker samtidigt. Svårt för paradoxer och gåtor. Perspektiv begränsar, d.v.s det blir antingen eller. I takt med att hjärnan utvecklas kan de se ett "både och" fokus. Vi kan inte hindra åldrandet men alla växer inte upp. Integrationsprocess - att blanda men inte lösa upp. Se från olika perspektiv. Ta hänsyn.
3. En persons uppmärksamhet styrs av hierarki och behov. Inom skolvärlden försöker man att få barn nyfikna och intresserade av sånt som eleverna inte relaterar till. De har andra prioriteringar och de vill hellre uppmärksamma sådant som de känner till. En konflikt uppstår mellan vad eleverna "bör" respektive "vill" koncentrera sig på.

Ett stort problem är jämnårigorienteringen vilket innebär att kompisar är allt viktigare och de lyssnar hellre på kompisar än vuxna/föräldrar/lärare. Svårare att fånga uppmärksamheten i klassrummet. Den digitala världen skapar närhet till det eleverna känner till. Skolan och vad lärare säger är oväsentligt, allt annat är viktigare.

Lösningen : SKAPA RELATIONER för att konkurrera! Personen följer den lärare/vuxen som de knyter an till. Med anknytning följer uppmärksamhet!

Sömnbrist leder till uppmärksamhetsproblem (samma symtom som ADD). Problemet ökar då fler ungdomar sms:ar innan de lägger sig och har svårt att sova på nätterna.

Diagnoserna ökar.

Piller löser inget eftersom det inte finns något piller som hjälper oss att växa upp. Den bästa lösningen är många gånger inte medicin utan om förbättring i ökad mognad. Piller håller symtomen i schack och hanterbara men till priset av hindrad utveckling. Barnen knyter an på olika sätt, t.ex genom sinnen, närhet, status, kärlek. De två sistnämnda finns i sociala medier och är beroende. Hur kan man konkurrera mot det?

Hierarki för uppmärksamhet:

- Attatchment (t.ex hunger).

- Alarm (t.ex otrygghet, hot, rädda att inte bli omtyckta, separation. Det sistnämnda slår det mesta och kräver all uppmärksamhet. Personen har svårt att fokusera på något annat. (T.ex om man väntar på någon, personen är sen och man börjar bli orolig. Läser man då en bok finns en stor risk att man inte kommer ihåg vad man läser).

- Hunger

- Adaptation - anpassa sig

- Individuation

Tårar upplöser all oro och man kan bli fri från tvångssyndrom och ångest. Vi har lättare att återhämta oss om vi gråter.