Skapa relationer för att konkurrera

Skapa relationer för att konkurrera - Gordon Neufeld

Den 21/3 2013 var jag och Carin von Sydow (kollega till mig) på en föreläsning med titeln ”Lärbarhetsfaktorn – Hur vi får undervisningsbara elever”. Föreläsare var Jonas Himmelstrand som är svensk representant för den internationellt erkände kanadensiske psykologen dr. Gordon Neufeld, bl.a. känd för boken Våga ta plats i ditt barns liv.

I stora drag handlade denna dag om att det har blivit svårare att undervisa pga annat som fångar elevernas uppmärksamhet i dagens informationsrika samhälle m.m. Trots framgångar inom pedagogik, teknologi och läroplaner håller detta i sig och lösningen menar Gordon Neufeld är att vi skapar relationer till eleverna för att konkurrera om deras uppmärksamhet! Personen följer den lärare/vuxen som de knyter an till. Med anknytning följer uppmärksamhet! När ett barn inte har en fungerande anknytning till en vuxen, anknyter barnet istället till jämnåriga (jämnårigorientering). Jämnåriga blir förebilder istället för en vuxen. Vi måste ta tillbaka den makten! (Strategier.se)

Utbildningsdagen med Jonas Himmelstrand och läsningen av Gordon Neufelds bok var mycket lärorik och Carin och jag förmedlade det vi lärt oss vidare till våra kollegor med en föreläsning och workshop den 8/1-2014. Det som står nedan är sammanfattat av Carin och mig men källorna är föreläsningen med Jonas Himmelstrand och boken "Våga ta plats i ditt barns liv" av Gordon Neufeld.


Hur når vi då de jämnårigorienterade barnen i skolan?

 • Genom att bygga relationer och skapa anknytning till eleverna.
 • Konkurrensen från jämnåriga är stark därför blir vår allra viktigaste uppgift att föra eleverna till oss – anknyta till vuxna.
 • Agera som elevernas kompassriktning, dvs led!
 • Poängtera vad som fungerar.
 • Visa moget beteende eftersom barn härmar.

Hur kan man som förälder nå ett jämnårigorienterat barn?

 • Ät middag ihop
 • Samtala vid matbordet
 • Gör saker tillsammans, umgås
 • Res bort
 • Var vuxen
 • Visa kärlek

VÅGA TA PLATS I DITT BARNS LIV


Hur skapar vi anknytning?

 • Hämtar in (Hälsning, ögonkontakt, leende, kontaktskapande repliker m.m. Hämta in innan du uppmanar. Förmedla att du har omsorg om eleven.)
 • Överbrygg separation (Lägga fokus på att man finns kvar som vuxen. Ge uppmärksamhet till det som inte förändras (struktur, rutiner, ritualer). Det finns inget bråk som kan störa vår relation.)
 • Mäkla kontakt (Skapa bra relationer med föräldrarna – då får vi lättare kontakt med barnet. Utnyttja fungerande relationer.)

Tänkvärt för lärare

 • Att undervisa hårdare och längre är ingen lösning.
 • För omogna barn kan det vara nödvändigt att sänka kraven.
 • Det är inte så mycket vad vi GÖR utan snarare VEM VI ÄR för våra elever som betyder mest.

Tänkvärt för föräldrar

 • Känslor behövs för mognad.
 • Om ett barn får för många misslyckanden och motgångar, skyddar man sig genom att stänga av och mognaden avstannar.
 • Hjärnan kan inte både mogna och försvara sig samtidigt.

Den slutgiltiga nyckeln till att få ett barn att börja växa igen är HJÄRTAT, vilket endast kan bli mjukare genom en trygg och varm anknytning


Efter föreläsningen av mig och Carin fick alla kollegor i uppdrag att arbeta med:

 1. Välj en elev som du inte har en så bra anknytning till och försök att skapa en bättre relation till personen till nästa gång (29/1). Se vad som händer och skriv gärna ner dina tankar.
 2. Hur gör man för att skapa en anknytning till en elev? Skriv ner en lista på saker som fungerar.