Ungdomars självkänsla

Ungdomars självkänsla

Det finns lite olika sätt att arbeta med ungdomarnas självkänsla. Här kommer några bra övningar:

 •  Om ungdomars självkänsla - Ett inspirations- och arbetsmaterial från Skandia (Ideerforlivet.se).Arbetsmaterial (Värderingsövningar, diskussionsfrågor) + en tillhörande film

   

  Rubriker Självkänsla, självförtroende, att ge andra beröm, att berömma sig själv, förebilder, om prestation, mitt sköna jag m.m.

  Detta material kan även beställas på utbudet.se
  I inledningen till materialet står:
  Om ungdomars självkänsla” är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film – drygt tio minuter lång – som berör stora och viktiga frågor. Genom ett antal personer som delar med sig av sina tankar och erfarenheter belyser filmen vilka olika faktorer som kan påverka ungas självkänsla både positivt och negativt. Det handlar om känslor, längtan och skönhetsideal. Det handlar om prestationsångest och mobbning. Men det handlar framför allt om att alla kan ta ansvar för sina tankar och handlingar, och därigenom förändra sin egen situation. Det går att träna upp sin självkänsla! ”Om ungdomars självkänsla” är en film som, snarare än att ge svar på de svara frågorna, bjuder in till diskussion och eftertanke. Inspirations- och arbetsmaterialet riktar sig till alla som vill arbeta med ungdomars självkänsla med filmen som utgångspunkt, oavsett om det är i skolan, på ungdomsgården, i idrottsklubben, i tjej eller killgrupper eller med familjen i hemmet. Materialet innehåller många uppgifter och övningar som fångar upp de ämnen som filmen berör."


 • Inspirationskort för ungdomar från Kreativ insikt. Jag brukar låta några elever dra ett kort och läsa högt för en grupp eller hela klassen. Eleverna lyssnar engagerat och är nyfikna på vad som står.  På ena sedan kan det stå "Jag säger nej när det känns fel" och på andra sidan "Jag känner efter i magen och hjärtat vad som känns rätt (...) Jag är stark och jag vågar stå emot grupptryck när det händer någonting som jag inte vill vara en del av (...) Jag har lätt för att sätta min in i andras känslor och tankar (...)"

 • "Tack för idag-kort" från Kreativ insikt. T.ex kan det stå "Vad har varit det allra bästa med dagen idag?". Eleven får svara och sedan läser han/hon högt från baksidan på kortet "Varje dag händer så mycket. Jag väljer att se och uppskatta allt det som är bra och gott, att det som jag vill ha mer av i mitt liv, det som jag mår bra av. Så skapar jag livet, genom att välja mitt fokus". Efter det släpper jag in fler elever som får svara på samma fråga och ibland blir det en diskussion om ämnet.

 • Gruppdiskussioner om självkänsla och självförtroende

-  Man kan inte ha för mycket självförtroende
-  Jag kan själv påverka min egen självkänsla
-  Andra personer kan påverka min självkänsla, både positivt och negativt
-  Det är viktigt för mig vad andra tycker och tänker om mig
-  Man måste våga misslyckas för att kunna lyckas
-  Jag önskar att jag hade högre självkänsla
-  Jag önskar att jag hade högre självförtroende
-  Självkänsla är något som kan tränas upp
-  Ibland vill man vara någon annan än sig själv
-  De som pratar mycket har bra självförtroende
-  Man måste få beröm för att få bra självförtroende