Ross W Greene – presentation

Ross W. Greene – Presentation

Ross W. Greene är klinisk psykolog och grundare till ”The Collaborative Problem Solving Institute” i Boston. Hans metod kan på svenska kallas ”Problemlösning i samarbete” eller också behåller man helt enkelt det engelska uttrycket och förkortar det till CPS. Greene har ställt samman en lista över färdigheter ”Assessment of Lagging Skills and Unsolved Problems” ALSUP, en lista över outvecklade färdigheter (Källa: www.tradet.org)

Mer information, länkar till andra sidor och ALSUP-listorna kan du få på hemsidan tradet.org