Mobbning – Enligt Gordon Neufeld

Mobbning - Enligt Gordon Neufeld

MOBBING - EN NY SYN PÅ ORSAK OCH LÖSNING

Allt som är skriver nedan är tagen från källan:

Strategier nr 608 (6 April 2009)

Strategier.se

Skolverket rapporterade nyligen om att mobbningen fortsätter på många skolor. Det är inget unikt för Sverige, mobbning ökar i hela västvärldens skolsystem. De metoder som används verkar inte alltid fungera. Här presenteras ett nytt synsätt.

Baserad på neurobiologi, anknytningspsykologi och stor klinisk erfarenhet från både skolor och fängelser, ger psykologen Gordon Neufeld en helt ny bild av mobbningens orsaker och lösningar.

Mobbning är inget inlärt beteende och har inget med människosyn att göra, menar Neufeld. Mobbaren vet i regel inte varför han eller hon mobbar, det bara flyger ur honom eller henne. Mobbning beror istället på känslor och instinkter som kopplats fel i ett samhälle där utvecklingsprocessen hos unga avviker från den biologiskt inprogrammerade.

Mobbingbeteendet är bara toppen på ett isberg där det osynliga under ytan heter anknytning och sårbarhet. Två faktorer krävs för att skapa en mobbare:

1. Att de intar den dominanta alfa-rollen i sitt förhållande till andra.

2. Bristande emotionellt stöd från vuxenvärlden vilket innebär att de förtränger sin sårbarhet.

Utan ett emotionellt vuxenstöd så skyddar barnet sin sårbarhet med ett avtrubbat hjärta och minskad empati. I kombination med starka alfa-instinkter (ledarinstinkter) medför detta att mobbaren instinktivt drivs att slå ner sårbarhet och svaghet hos den mobbade genom dominans – en svaghet som mobbaren inte uthärdar att se.

Mobbing är inget problem som kan lösas genom att förhandla mellan mobbare och mobbad. Straff, isolering, skolbyte eller konsekvenser snarare förvärrar situationen.

Lösningen är istället att en vuxen träder in och skapar en trygg och kärleksfull relation med mobbaren – och en annan vuxen med den mobbade. Tillsammans med en kärleksfull vuxen återfår barnet/ungdomen den beroendeposition som behövs för utvecklingen till att bli en mogen vuxen.

När mobbarens hjärta öppnas genom vuxenstöd försvinner behovet att mobba. För den mobbade innebär vuxenstödet att även om mobbingen skulle fortsätta så blir den mindre skadlig för självkänslan och sårbarheten.